ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΘέσηΟμάδαΑΝΙΗΓΥΓΚΓΔΒαθμοί
1ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ17112482503224
2ΔΟΑ18104458411724
3ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ1796255411424
4ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ1985673581521
5ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ147256054616
6BENFICA1162344311314
7PIRAEUS CITY1945106888-2013
8ΥΔΕΖΙ135174756-911
9SUB1751115895-3711
10ΠΡΟΚΕΚΑ133194554-97
11ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ141583254-227

ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΗμερομηνίαΑΓΩΝΑΣΑποτέλεσμα
ΔΟΑ - ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
PIRAEUS CITY - ΠΡΟΚΕΚΑ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs SUB
SUB vs ΠΡΟΚΕΚΑ
ΠΡΟΚΕΚΑ vs PIRAEUS CITY
ΔΟΑ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΕΚΑ vs SUB
SUB vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΥΔΕΖΙ vs ΠΡΟΚΕΚΑ
BENFICA vs ΠΡΟΚΕΚΑ
ΠΡΟΚΕΚΑ vs ΔΟΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΥΔΕΖΙ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs SUB
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΔΟΑ
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΠΡΟΚΕΚΑ
PIRAEUS CITY vs BENFICA
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
SUB vs ΔΟΑ
ΥΔΕΖΙ vs PIRAEUS CITY
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΠΡΟΚΕΚΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
SUB vs ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΕΚΑ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
PIRAEUS CITY vs ΥΔΕΖΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΠΡΟΚΕΚΑ
PIRAEUS CITY vs ΔΟΑ
ΥΔΕΖΙ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΕΚΑ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
SUBvs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΟΑ vs PIRAEUS CITY
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs BENFICA
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
BENFICA vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΑ vs SUB
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs SUB
BENFICA vs ΥΔΕΖΙ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΟΑ vs ΥΔΕΖΙ
BENFICA vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
SUB vs PIRAEUS CITY
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
PIRAEUS CITY vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs BENFICA
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΔΟΑ
ΥΔΕΖΙ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
PIRAEUS CITY vs SUB
BENFICA vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
BENFICA vs SUB
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΥΔΕΖΙ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΑ vs BENFICA
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs SUB
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs BENFICA
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
PIRAEUS CITY vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
PIRAEUS CITY vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΨΑΡΑ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΥΔΕΖΙ
ΔΟΑ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs PIRAEUS CITY
PIRAEUS CITY vs ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΑ vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
PIRAEUS CITY vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΥΔΕΖΙ vs ΔΟΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
SUB vs ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs PIRAEUS CITY
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ vs PIRAEUS CITY
SUB vs ΥΔΕΖΙ
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs ΔΟΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs SUB
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ vs PIRAEUS CITY
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΔΟΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ vs ΔΟΑ
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ vs PIRAEUS CITY
ΥΔΕΖΙ vs ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΑ vs ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΈΔΡΑ \ Φιλοξενούμενη BEN PIR SUB ΑΜΥ ΔΙΑ ΔΟΑ ΜΙΚ ΠΡΟ ΠΡΟ ΤΡΟ ΥΔΕ
BENFICA   8-2 6-4 0-1 4-3 2-4 8-3
PIRAEUS CITY 1-3   11-1 7-1 5-5 0-3 3-7 3-7 6-6 2-2 3-3
SUB 7-3   4-2 2-5 4-7 1-3 5-7 0-10 8-6
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 2-2 1-6 3-2   4-5 2-2 2-4 5-5
ΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3-5 6-1 4-5   7-3 2-1 6-4 4-4 1-11
ΔΟΑ 1-1 6-2 4-0 2-0 4-1   4-4 3-2 1-1 2-4
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 7-5 4-4 9-4 3-3 3-4 1-4   4-4 3-1 5-6
ΠΡΟΚΕΚΑ 10-2 2-5 2-3 2-5   1-6 1-4
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 9-3 8-5 3-3 5-3 2-1 6-5 4-2   5-0 6-5
ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-2 3-3 3-0 3-3 3-2 3-1 2-1   3-4
ΥΔΕΖΙ 1-4 1-9 3-2 0-4 6-3 0-3